Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów   Krl 19,14

Grota

Kamienna grota przywołuje obraz groty na górze Horeb. Eliasz chroni się w niej na polecenie Boga, a następnie,   u jej wejścia, spotyka się      z Nim, skrytym w szmerze łagodnego powiewu. Grota jest symbolem zaproszenia przez Boga na samotność, by po odpowiednim przygotowaniu swego serca, z Nim się spotkać
i prowadzić poufną przyjacielską rozmowę.

Grota_edited_edited.jpg
Miecz

Ognisty miecz wyobraża boskie pochodzenie misji Eliasza, zwanego czasami "Prorokiem ognia". Wypowiadane przez niego słowa były niczym ogień, który spalając oczyszcza, oddziela prawdę od fałszu

i czyni sprawiedliwość. Niejednokrotnie towarzyszyła im interwencja samego Boga.

MIECZ_edited_edited.jpg
Ognisty rydwan

Ognisty rydwan i konie przywołują do wyobraźni sposób, w jaki Eliasz został wzięty do nieba. Ten symbol staje się drogowskazem, który wskazuje kierunek duchowego życia

i przypomina, że w ten sposób Bóg wieńczy życie budowane na wierności.

OGNISTY%2520RYDWAN_edited_edited.jpg
Czane kruki

Czarne kruki przynoszące chleb oraz kielich upamiętniają wydarzenia znad potoku Kerit,

gdzie w czasie trzyletniej suszy Bóg żywił swego Proroka. W tych symbolach odkrywamy, że twórcą jego życia wewnętrznego

i świętości jest sam Bóg.

To On daje stosowną do miejsca i czasu łaskę oraz dobre natchnienia, "żywiąc"

w ten sposób swojego sługę.

KRUK_edited_edited.jpg
Niewielka chmurka

Niewielka chmurka powstająca nad morzem pojawia się wówczas, gdy Eliasz - modląc się - oczekuje od Boga znaku,

że długa susza, zesłana na naród jako kara, dobiegnie niebawem końca. Zwiastowała ona ulewny deszcz, który ożywi wysuszoną ziemię i zapewni ciągłość życia.

biala-chmura-na-niebie_1323-232.jpg